Dopravníky a ich komponenty

Ponúkame celé dopravné systémy na prepravu sypkých materiálov „na kľúč“.

Samozrejmosťou je ponuka náhradných dielov a súčastí pre dopravníky:

  • hnacie valce (hnacie bubny)
  • hnané valce (hnané bubny)
  • elektrovalce (elektrobubny)
  • stierače dopravných pásov
  • dopravné pásy: gumotextilné, oceľokordové, ťažkozápalné, nehorľavé
  • prevodovky
  • elektromotory
  • repasácie starých použitých hnacích a hnaných valcov (bubnov)
Dopravníky a ich komponenty
Dopravníky a ich komponenty
Dopravníky a ich komponenty