Dobrý obchod je vtedy, keď sú spokojní všetci zúčastnení.