Dobrý obchod je vtedy, keď sú spokojní všetci zúčastnení.

Tomáš Baťa
Tomáš Baťa

Priemysel je duša biznisu a základným kameňom prosperity.

Charles Dickens
Charles Dickens

Kvalita znamená robiť to dobre, aj keď sa nikto nedíva.

Henry Ford
Henry Ford