Kvalita znamená robiť to dobre, aj keď sa nikto nedíva.